kolmapäev, 27. aprill 2011

27. aprill 2007
Vaatepilt Tallinna kesklinnas täna, neli aastat tagasi.

Fotod ja tekst: Merike Viilup


Sellest ööst muutus kõik. Midagi läks katki, midagi murdus. Juba hommik algas hoopis teisiti. Algas nii, nagu ei olnud ükski hommik alanud. Midagi oli jäädavalt kadunud. Polnud enam võimalik uskuda, et see, mis juhtus öösel, juhtub üksnes kusagil seitsme maa ja mere taga ning meie riiki ei hakka sellised mäsud-möllud kunagi puudutama. Meil kulgeb ju alati kõik vaikselt ja tasakaalukalt. Isegi taasiseseivumispäev saabus vere ja pisarateta, mis siis muust rääkida.
Meie, eestlased oleme ju kuidagi erilised - väike rahvas, kes suurtes asjades alati üksmeelel.


Nii nagu jagunesid öised möllajad kahte leeri, jagunes ka hämmingus rahvas kahte leeri - kas vabariigi valitsuse otsus viia pronkssõdur sõjaväekalmistule oli õige või oleks sellega pidanud ootama. Tulemas oli 9. mai - võidupüha, mis teatud osale eestimaalastele on endiselt pühamast püham.

Kahjuks ei saa me kunagi teada, mis oleks olnud siis, kui oleks tehtud teisiti ja kas see oleks midagi päästnud või muutnud.

Liiga palju on eestlaste hinges veel õrnu kohti, mida pronkssõdur valusalt puudutab.

Vaevalt keegi enam kahtleb, et sõdur oleks pidanud seisma endisel kohal. Seal, omade seas on tal vaikne ja igati väärikas koht ning surnute mälestuseks on kena lilli viia ikka kalmistule.
******

teisipäev, 26. aprill 2011

Sooline tasakaal ja kodanikuühiskond

Head naistoimetajad!

Olete oodatud osa võtma ENUTi ümarlauast ja teabepäevast "Sooline tasakaal ja kodanikuühiskond" 29. aprillil kell 11.00 Tallinnas Nordic Hotel Forumis.
Samas kuulutatakse välja ka selle aasta parima sooteadliku MTÜ konkursi võitja. Kava manuses.

Osavõtust palume teatada hiljemalt 27. aprilliks enut@enut.ee või telefonil 640 9173.

Parimate tervitustega

Reet Laja
ENUT juhatuse esinaine
51 82 818

KAVA

Ümarlaud

10.30–11.00 Kogunemine ja tervituskohv

11.00–11.15 Avasõnad, Reet Laja, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse esinaine

11.15–11.40 Riigi tegevused soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas 2011, Kadi Katharina
Viik, Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja

11.40–12.00 Soovitused Eesti MTÜdele naiste ja meeste võrdõiguslikkuse jälgimisel
arengukoostöös, Kadri Aavik, ENUT projektijuht

12.00–12.30 Konkursi „Parim sooteadlik MTÜ“ võitja väljakuulutamine ja autasustamine

12.30–13.15 Lõuna

Teabepäev

13.15–13.45 Eestkoste tegevuse suutlikkuse tõstmisest mittetulundusvaldkonnas,
Urmo Kübar, EMSLi juhataja

13.45–14.15 HEAK MTÜsid toetamas, Kaido Kallikorm, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse
(HEAK) MTÜde konsultant

14.15–14.45 Häirenupu teenusest, Tiina Ristmäe, MTÜ Naabrivalve

14.45–15.15 Väike on jätkusuutlik, Maari Põim, ENUT

15.15–16.00 Soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku edasised tegevussuunad –
arutelud töögruppides ja kokkuvõtete tegemine


Üritus on osavõtjatele tasuta.

Ümarlaud toimub projekti „Meeste ja naiste potentsiaali võrdväärsem rakendamine ühiskonnas“ raames. Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu.
Teabepäev toimub projekti „Üheskoos sooliselt tasakaalustatud ühiskonda“ raames. Rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Üritust toetab Friedrich Eberti Fond.

teisipäev, 19. aprill 2011

Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia kunstnik Valli-Lember Bogatkinale.


Fotol: Valli Lemberg-Bogatkina külastamas naistoimetajate vanalinna maalituba "Tiigrihüpe 2010"
Vasakult: Ljudmilla Ljulko, Valli-Lemberg-Bogatkina, Merike Viilup
Valli-Lember Bogatkina on olnud kõrgelt hinnatud ja tunnustatud kunstnik läbi kogu oma elu. Tema looming on leidnud austajaid Eestis, endises Nõukogude Liidus, samuti ka paljudes välisriikides.

Valli-Lember Bogatkinal on väga isikupärane kunstnikukäekiri, enim on ta viljelenud akvarelli. Märkimist väärib üldlaulupidudele pühendatud mosaiik-hiidpannoo, mis on alaliselt vaatamiseks paigutatud Tallinna laululava klaassaalis.

Käesoleval aastal täitub Valli-Lember Bogatkinal 90 aastat sünnist. Vaatamata kõrgele eale on kunstnik säilitanud endiselt vitaalsuse ja loomevõime. Temast kiirgub andekust, headust ja tegutsemistahet.
Preemia 4430 eurot ja sellega kaasnev tunnistus antakse kunstnikule üle Tallinna linna päeval, 15. mail.

Palju õnne ja loomingulist indu teenekale kunstnikule ka naistoimetajatelt!

****

kolmapäev, 13. aprill 2011

Sooline palgalõhe Eestis

Empiiriline analüüs soolisest palgalõhest Eestis

Eesti Rakendusuuringute Keskus CENTAR ja Poliitikauuringute Keskus PRAXIS.

Tallinn 2010

Autorid: Sten Aspal, Liis Kraut, Tairi Rõõm

Vaata siit

******

Soolise palgalõhe juhtumite uuringud

Eesti Rakendusuurnigute Keskus CENTAR ja Poliitikauuringute Keskus PRAXIS

Tallinn 2010

Autorid: Epp Kallaste, Marre Karu, Liis Kraut, Pirjo Luik

Vaata siit

****

teisipäev, 12. aprill 2011

Valitsusprogramm tallab naiste õigused jalge alla

Anna-Maria Penu DELFI 06. aprill 2011 Loen valitsusliidu koalitsioonilepingut nagu õudusjuttu. Kas on võimalik, et 2011. aastal ei maini Euroopa Liidu liikmesriigi valitsuslepe poole sõnagagi soolise võrdõiguslikkuse saavutamise tähtsust? Jah, Eestis on see võimalik. Mis veelgi hullem, leppes leidub küllaga näiteid valitsuse otse vastupidisest suunast: ebavõrdsuse alalhoidmisest ning isegi süvendamisest. Ja seda väidetavalt äärmiselt üllatel eesmärkidel, nagu eesti rahva arvuline kasv ja püsimajäämise tagamine. Kõigepealt segatakse leppes, kas tahtlikult või teadmatusest, teemasid ja termineid, mille taustad, põhjused, tagajärjed ning lahendused on erinevad. Näiteks „Võitlus vägivallaga lähisuhetes ja koolis“ (a. jätkame võitlust lähisuhete vägivalla, sealhulgas koolivägivalla vähendamiseks ja tõkestamiseks) ning samas kinnistatakse lähisuhtevägivalla põhjuseid, pannes naistevastase vägivallaga võitlemine taas kord sõltuma praktiliselt tujust ja tuulest (b. eelarvevõimaluste piires suurendame turvalisusteenuseid osutavate kodanikeühenduste, muuhulgas naiste varjupaikade rahastamist). Keegi ei tea terminite täpset tähendust, ei vaevu seda endale selgeks tegemagi, süvitsi minema, sest see ei ole praeguste valitsejate meelest oluline. (25. novembril 2010 ENÜ eestvedamisel peetud konverentsil kordas ka opositsiooni esindaja Mailis Reps tõsimeeli alusetut ja kahjustavat müüti, nagu oleks naistevastane vägivald peamiselt venekeelse ja madala haridustasemega elanikkonna probleem. Võib-olla just seetõttu sõltub selle teemaga riiklikul tasemel tegelemine „eelarvevõimalustest“, mis tekiksid nagu nõiaväel ja mitte poliitikute otsuste tagajärjel?). See-eest on valitsuskoalitsiooni jaoks vägagi selge prioriteet rahvusluse ja patriotismi kasvatamine („Ajaloo teadvustamine“: a. edendame isamaalist kasvatust ja toetame isamaaliste noorteorganisatsioonide tegevust), mis justkui annaks valitsuse perepoliitikale ülla, kõrgema, lausa õilsa sisu. Vastavalt antud ideoloogiale on rõhk konservatiivsete pereväärtuste kinnistamisel, mis tähendab valitsejate programmi kohaselt kõike muud kui soolist võrdõiguslikkust. Iga kord, kui räägitakse perepoliitikast, räägitakse traditsioonilisest heteroseksuaalsest perekonnast. Loe edasi Delfist.