teisipäev, 16. september 2014

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013“ esitlus

Pressikutse
15. september 2014

Head ajakirjanikud!

Olete oodatud homme, 16. septembril kell 10.30 Kaval-Antsu tallu von Stackelbergi hotellis (Toompuiestee 23) toimuvale „Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013“ esitlusele.

Järjekorras neljas soolise võrdõiguslikkuse monitooring on Sotsiaalministeeriumi poolt korraldatav elanikkonna küsitlus, mille eesmärk on saada ülevaade meeste ja naiste hoiakute, kogemuste ja käitumise kohta erinevates eluvaldkondades. Kuidas on muutunud stereotüüpne mõtlemine tööturul? Kas era- ja haridussfääris on hoiakud muutunud? Kas Riigikogus ja Vabariigi Valitsuses peaks olema rohkem naisi?

Esitlusel antakse ülevaade nii käesoleva monitooringu tulemustest, arengutest viimase kümne aasta jooksul kui ka soolise võrdõiguslikkuse situatsioonist Euroopas ning Eesti positsioonist soolise võrdõiguslikkuse indeksi alusel.

Esinevad:
·         Katri Eespere, – Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja
·         Triin Roosalu, – Tallinna Ülikooli teadur ja SV monitooringu artiklikogumiku toimetaja
·         Leeni Hansson, sotsiaalteaduste doktor, mitme SV monitooringu töögrupi liige
·         Christian Veske, – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)


Kohtumiseni,
Armo Vask
Sotsiaalministeerium
teavituse peaspetsialist
Tel: 626 9304
Mob: 5666 8581