kolmapäev, 22. mai 2013

Fotokonkurss "Märkama stereotüüpi!"


Aprilli lõpust startis noortele suunatud fotokonkurss, mis kutsub jäädvustama detaile, situatsioone ja suhtumisi, mis põhinevad vananenud arusaamadel soorollidest ehk sellest, mis on sobilik naisele ja mis mehele.

Sotsiaalministeerium ootab fotosid  aadressil www.facebook.com/stereotyyp lehe galeriisse;
või e-postiga konkurss@stereotyyp.ee
Meilile saadetud fotode puhul tuleb ära märkida autori ees- ja perekonnanimi; telefon; e-post ja foto pealkiri. 
 Fotode seast valib soolise võrdõiguslikkuse ekspertidest koosnev žürii välja kolm parimat fotot, mis kujutavad ilmekalt ühiskonnas aktuaalset probleemi, mille on ajendanud sooliste stereotüüpide olemasolu. Hinnatakse leidlikku ideed, kunstilist taset ning headest pildistamise tavadest kinni pidamist.

I koht  - auhinnaks 50€ väärtuses Piletilevi kinkekaart;
II koht – auhinnaks 24€ väärtuses Forum Cinemase kinkepiletid
III koht – auhinnaks 16€ väärtuses Forum Cinemase kinkepiletid.

Töid saab esitada kuni 3. juunini (k.a) 2013.
Võitja selgub 18. juunil 2013 aadressil www.facebook.com/stereotyyp
Fotokonkursi “Märka stereotüüpi!” korraldab sotsiaalministeerium soolise võrdõiguslikkuse teavituskampaania raames, mille eesmärk on tõsta Eesti noorte teadlikkust soolistest stereotüüpidest ja soolisest ebavõrdsusest. Kampaaniat rahastab Euroopa Sotsiaalfond.