teisipäev, 28. aprill 2015

Konkurss soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks ootab ideid kuni 4.maini

Sotsiaalministeerium kuulutas välja ideekonkursi "Uuenduslikud lahendused soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks tööelus". Ideeks võib olla mõni infotehnoloogiline lahendus, uudne terviklik kontseptsioon, mäng, õppevideo, metoodika vms. 
Lahenduste esitamise tähtaeg on 4. mai 2015 kell 11.00.
Tööelu ja soolist võrdõiguslikkust puudutavaid katsumusi on mitmeid. Näiteks iganenud soorollid ja hoiakud, sooline diskrimineerimine tööturul ning sooline palgalõhe. Samuti ka konkurentsivõime säilitamine lapsehoolduspuhkuse ajal, soostereotüüpsed karjäärivalikud, naiste ja meeste tööde erinev väärtustamine jne.
Lahendus võib aidata ühitada pere- ja eraelu, tõsta töötajate ning tööandjate teadlikkust või ka hõlbustada töötajate palkade võrdlemist. Ideekonkursile on osalema oodatud kõik, kellel on vajalik oskus ja kogemus, et oma idee ellu viia. Vajadusel võib kokku panna meeskonna, kus on esindatud ekspert, kes abistab oma kogemuste ja teadmistega. Idee koostamisel ja elluviimisel on kohustuslik kaasata ka soolise võrdõiguslikkuse ekspert.
Täpsemat infot leiab riigihangete registrist riigihanked.riik.ee (hanke viitenumber on 162266)
Oskar Lepik
Sotsiaalministeerium
pressiesindaja
oskar.lepik@sm.ee
Tel: 626 9321
Mob: 53 33 73 41

esmaspäev, 20. aprill 2015

Pikett "Palgalõhe kasvab üle pensionilõheks”

Üleeuroopalisel võrdse palga päeval, 21. aprillil kell 17 toimub Tallinnas Tammsaare pargis viiendat korda soolise palgalõhe vastu suunatud pikett.

Naiskogu Kadri poolt korraldataval palgalõhe vastu suunatud piketil leiab aset kõnekoosolek, kus sotsiaaldemokraadist riigikogu liikme, Naiskogu Kadri Tallinna esinaise Marianne Mikko avakõne järel võtavad sõna Eesti Naisliidu esinaine Siiri Oviir, tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev, Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni president Riina Piigli, riigikogu liikmed Viktoria Ladõnskaja, Yoko Alender ja Mihkel Raud

"Sooline palgalõhe ulatub Eestis 29,9 protsendini, mis on Euroopa Liidu sügavaim. Sealjuures nii Lätis kui ka Leedus on meeste ja naiste palkade erinevus poole väiksem. Palgalõhe kasvab paraku üle pensionilõheks, mis jätab naised ka pensionieas vaesusesse. Võrdse palga päeva korraldatakse üle Euroopa Liidu, et taolisele sügavale ebavõrdsusele tähelepanu juhtida," ütles  Marianne Mikko.

 "Kui Eesti mees saab oma aastapalga kätte 31. detsembril, siis Eesti naine peab töötama lisaks veel kolmandik aega, et mehe aastapalk välja teenida. Eesti puhul siis vastavalt 111 päeva," selgitas Marianne Mikko.

Kõnekoosolek lõpeb avaliku pöördumisega valitsuse, tööandjate ja ametiühingute poole.

Piketi Facebooki ürituse leiab siit.

Lisainfo:
Marianne Mikko
56463614

Interjuude kokkuleppimine:
Leena Kivisild
SDE Naiskogu Kadri liige
5664 2531
 5276121Kas ikka veel palgalõhe? Kaua võib!

BPW Estonia ja Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) algatavad Võrdse Palga Päeval, 21. aprillil, teemakohase debati algusega kell 15.30 Euroopa Liidu Maja infokeskuses Tallinnas, Rävala 4 (sissepääs Laikmaa tänavalt).

15.30–15.40 Sissejuhatuseks debatile. Riina Piigli, BPW Estonia president; Reet Laja  ENUT juhatuse esinaine


15.40–16.00 Mida näitab statistika analüüs täna? Marju Raju, Sotsiaalministeeriumi analüütik


16.00–17.15 Debatt Riigikogu liikme Mihkel Raua juhtimisel

  Arutelus osalevad: Manona Paris, ajakirjanik; Peep Peterson, Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees;  Tambet Sova, õppejõud; Kadri Mägi, Roche Eesti; Kärt Blumberg, Konkurentsiameti nõunik


17.15–17.30 Debati kokkuvõte. Reet Laja, Riina Piigli

  Ergutuseks pakutakse nii tilliga kui tillita  lõheleibu!


 Üritus on tasuta.


Osavõtust palume teatada hiljemalt 20.04 kl 15.00ks: 
 Merle Pajus
 58156830
--
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT)
Narva mnt 25-510
10120 Tallinn
Tel 640 9173
enut@enut.ee
www.enut.ee