neljapäev, 26. september 2013

HEA SÕNA auhind teleajakirjanik TIINA JAAKSONILE

Tänavuse HEA SÕNA auhinna laureaat on
teleajakirjanik Tiina Jaakson

Auhind antakse üle reedel, 27. septembril kell 12 Eesti Naistoimetajate meediapäeval „Kära meedia pärast VII“ Euroopa Maja konverentsisaalis Tallinnas, Rävala pst 4.
 HEA SÕNA auhinnaga tunnustab ühendus Eesti Naistoimetajad eestikeelses meedias silma paistnud ajakirjanikku, kelle looming kannab positiivseid humanistlikke väärtusi vastukaaluks pealiskaudsusele,  ärapanemisele, kõmuhimule ja pelgale meelelahutamisele. Hea sõna lisab ellu paremaid tundeid, mõtteid ja tegusid.
„Hea sõna tähendab minu jaoks head ajakirjandust, mis eeldab ajakirjanikelt kompetentsust, informeeritust, analüüsivõimet, suutlikkust eristada oulist ebaolulisest ning võimet mõista ühe või teise sündmuse laiemat mõju,“ ütleb tänavuse Hea Sõna auhinna laureaat Tiina Jaakson.
„Aktuaalse kaamera“ toimetaja Tiina Jaakson on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse erialal, ajakirjanikutööd alustas ta 1990. aastal ajalehe Läänlane ja seejärel Lääne Elu toimetajana, 1993.aastast töötab ta „Aktuaalse kaamera“ toimetajana, aastail 2006 kuni 2011 juhtis ETV saadet „Aeg luubis“ja 2011. aastast on saatejuhiks Vikerraadio „Opositsioonitunnis“.
Hea Sõna auhinnaga tunnustame Tiina Jaaksoni täpset ja analüüsivat tööd uudisteajakirjanikuna, kelle saateid ja saatelõike vaadates-kuulates saab olla kindel, et need on tõesed, objektiivsed ja tasakaalustatud. Tema uudislood nii poliitikast, majandusest kui ka kultuurist on huvitavad, sisukad ja hästi sõnastatud. Selle tagab üleüldine erudeeritus -kestev õpihimu, suur lugemus ja sügav kultuurihuvi. Tiina Jaakson väljendab end heas emakeeles – selgelt, täpselt ja arusaadavalt.
Naistoimetajad tunnustavad Hea Sõna auhinna saajat asjaomase meenekirja ja ajakirjanikust kunstniku Aita Nurga maaliga, mis on inspireeritud auhinnasaaja isikust. Hea Sõna auhinda antakse välja seitsmendat korda. Varem on selle pälvinud ajakirjanikud Margit Kilumets, Madis Jürgen, Hille Karm, Margus Saar, Jelena Skulskaja ja Kaja Kärner.

MTÜ Eesti Naistoimetajad (http://naistoimetajad.blogspot.com) eesmärk on aidata kaasa inimväärse ja demokraatliku ühiskonna kujundamisele, pidades oluliseks võrdseid võimalusi ning võrdõiguslikkust eneseteostusel, väärtustada ajakirjanduskultuuri, edendada loometegevust, enesetäiendamist ja koostööd, rääkida kaasa ajakirjanduslikku loometegevust puudutava õigusruumi kujundamises.

Lisateave:
MTÜ Eesti Naistoimetajad juhatuse liige Kadi Alatalu
+372 501 2504

kadi.alatalu@err.rr