neljapäev, 29. aprill 2010

ENUT tunnustas Seksuaaltervise Liitu

Eile toimunud ENUT-i ümaralaual „Sooline tasakaal ja kodanikuühiskond“ andis ENUT-i esinaine Reet Laja Eesti Seksuaaltervise Liidule üle parima sooteadliku MTÜ tiitli.
Konkurss "Parim sooteadlik MTÜ" viidi läbi esmakordselt. Žürii valis võitjad välja konkursile laekunud ankeetide põhjal. Mittetulundusühingutel tuli vastata kokku 12 küsimusele, mille põhiliseks sisuks oli, kuidas ühing rakendab oma organisatsioonis soolise võrdõiguslikke põhimõtteid: naiste ja meeste võrdset kaasamist nii ühingu tegevusse kui juhtimisse, kas organisatsiooni põhikiri, strateegia või tegevuskava sisaldab naiste ja meeste võrdse kohtlemise alaseid kohustusi ja eesmärke, ning kas on tagatud nende võrdsed õigused, kohustused, vastutus.

Konkursi kolme parema hulka pääsesid veel Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing ning MTÜ Kodanikujulgus. Parima sooteadlik MTÜ esindaja saab võimaluse külastada Euroopa Parlamenti Brüsselis.


Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
(ENUT)

Pressiteade
28.04.2010

ENUT tunnustab Seksuaaltervise Liitu

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) korraldatud konkursil „Parim sooteadlik MTÜ“ valis žürii võitjaks Eesti Seksuaaltervise Liidu.
Auhind antakse üle 28. aprillil kell 15.00 ENUT-i ümarlaual „Sooline tasakaal ja kodanikuühiskond“, Nordic Hotel Forumis Viru Väljak 3, Tallinn.

Reet Laja, ENUT-i esinaine: „Konkursi eesmärgiks on väärtustada meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtteid, toetada soolist võrdõiguslikkust kujundavaid hoiakuid ning avaldada tunnustust neile organisatsioonidele, kes oma tegevuses järgivad kaasaegse jätkusuutliku kodanikuühiskonna põhimõtteid“.
Žüriisse kuulusid soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Margit Sarv, soolise võrdõiguslikkuse konsultant Margo Peetsalu ja EAS maakondlike arenduskeskuste koordinaator Liina Keerberg.

Konkurss on esmakordne ja toimus projekti „Jätkusuutlik kodanikuühiskond on sooliselt tasakaalus ühiskond“ raames, millega soovitakse läbi kodanikuühenduste aktiivsuse kaasa aidata demokraatliku ühiskonna arengule, tugevdada põhiõiguste kaitstust ning toetada võrdse kohtlemise põhimõtete järgimist ja edendada soolise võrdõiguslikkuse alaste teadmiste propageerimist.
Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Täpsem informatsioon:
Reet Laja, tel. 5182818, e-post laja@laja.pri.ee Liivi Pehk, tel. 5545615, e-post liivi.pehk@enut.ee

ENUT (http://www.enut.ee/) on pühendanud oma tegevuse soolise võrdõiguslikkuse ja demokraatia arendamisele. ENUT toetab ja koordineerib koostööd sugupoole küsimustes ning tegutseb nais- ja meesuurimuse teabekeskusena. ENUT-i raamatukogu sisaldab üle 3000 raamatu nais-, mees- ja soouuringute vallast.

Juhan Peegli stipendium 2010

Eesti Ajakirjanike Liit kuulutab välja järjekordse Juhan Peegli stipendiumi taotlusvooru, tähtajaga 10. mai 2010. Stipendium 100 000 EEK, mida rahastab Eesti Kultuurkapital, on loodud selleks, et toetada ajakirjanike kvaliteetseid loomingulisi projekte, mida ei rahasta suured ajakirjandusettevõtted ega toeta turg.

Taotleja võib olla igaüks, kes peab ennast ajakirjanikuks. Stipendiumi kuueliikmelise žürii koosseisus on Kultuurkapitali, Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Kirjanike Liidu, Eesti Ajakirjanike Liidu ja Tartu Ülikooli esindaja.

Stipendium 100 000 EEK makstakse välja vastavalt stipendiumi saaja Kultuurkapitaliga sõlmitud lepingule.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada 10. maiks 2010 taotlus vabas vormis projektist, millele rahastust taotletakse. Taotlus tuleb saata posti teel 3 eksemplaris Eesti Ajakirjanike Liitu Gonsiori 21, Tallinn, 10147 ja elektrooniliselt eal@eal.ee. Taotlusele tuleb lisada taotleja CV, kus näha varasem ajakirjanduslik ja loominguline tegevus.

EAL juhatus
Lisainfo:
EAL juhatuse liige Barbi Pilvre bpilvre@gmail.com