esmaspäev, 30. mai 2016

Rootsis Nõukogude saatkonnas


Kauaaegse ajakirjaniku, välis- ja majanduskommentaatori Tiit Made raamatu 
"Rootsis Nõukogude saatkonnas" 
esitlus toimub teisipäeval, 7.juunil kell 16 
Viru Keskuse Rahva Raamatus. 


Tiit Made on Eesti majandusteadlane, ajakirjanik, publitsist ja poliitik.
Ta oli 1987. aastal üks neljast Isemajandava Eesti (IME) idee autorist. Oli Eesti Vabariigi Ülemnõukogu ja Eesti Kongressi liige ning kuulus aastatel 1992–1999 Riigikokku.
Made kuulub 20. Augusti Klubisse, mis koondab 20. augustil 1991 Eesti Vabariigi Ülemnõukogus Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise otsuse poolt hääletanuid.
Tiit Made on alates 1974. aastast avaldanud Eestis, Soomes ja Rootsis majandus-, välispoliitika- ja ajalooalaseid monograafiaid, ooperi- ja operetimuusikat ning rahvusvahelisi suheteid käsitlevaid leksikone, reisiraamatuid ja publitsistika kogumikke – kokku 33 teost. 1984. aastal ilmus tal pseudonüümi Peeter Gustavsson nime all Stockholmis Lembit Kriisa kirjastuses Välis-Eesti & EMP okupeeritud Eesti siseolukorda kirjeldav raamat "Tänapäeva mured Eestis", mille autorit tollastel nõukogude jälitusorganitel ei õnnestunudki välja selgitada.
Tiit Made on Eesti ning välismaa ajalehtedes ja ajakirjades avaldanud alates 1967. aastast üle 1000 teadusliku, populaarteadusliku ja olustikulise majandus-, välis- ja sisepoliitika, ooperimuusika jne alast artiklit, kirjutist ja intervjuud.